MgA. Petr Feldmann

MgA. Petr Feldmann získal základní hudební vzdělání na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové pod vedením PhDr. Ludmily Vlkové, následně studoval na Konzervatoři Brno pod vedením Mgr. Renaty Bialasové, kde v r. 2009 absolvoval druhým klavírním koncertem Sergeje Rachmaninova se symfonickým orchestrem Konzervatoře Brno.

2009 – 2010 studoval na Ostravské univerzitě pod Vedením doc. Elišky Novotné a Lukáše Michela, poté přestoupil na JAMU, kde studoval u doc. Daniely Velebové, MgA. Heleny Suchárové – Weiser a MgA. Igora Ardaševa. Janáčkovu akademii absolvoval v roce 2015.

Pravidelně koncertuje v rámci Klubu moravských skladatelů. Koncertuje v rámci Jihočeských klavírních kurzů. Spolupracuje s českými sólisty. Pedagogicky působí na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové a Konzervatoři Brno. Věnuje se komorní hře a korepeticím, pravidelně pořádá samostatné recitály.