Lektoři

Lektory kurzů jsou pedagogové oddělení klávesových nástrojů na Konzervatoři Brno s odbornými zkušenostmi a v současnosti nebo v minulosti koncertně činní pianisté.

Mgr. Inna Aslamas
Mgr. Renata Bialasová
MgA. Ladislav Doležel
MgA. Petr Feldmann
MgA. Martin Fišl
MgA. Dominik Gál
Mgr. Eva Horáková
Mgr. Art. Pavla Reiferrsová ArtD.

Mgr. Krista Střítecká

MgA. Pavel Zemen