KLAVÍRNÍ MLÁDÍ

Brněnské klavírní mládí

Vážení a milí mladí klavíristé,

dne 10. 9. se uskuteční v sále brněnské konzervatoře „přehrávka“ na koncert klavírní mládí, který se bude konat 16. 9. v Besedním domě. Těším se na Vás


Od vzniku projektu bylo na koncerty zařazeno na 180 vystoupení žáků brněnských ZUŠ a přibližně 28 koncertních výkonů studentů Konzervatoře Brno.

Pořadatelem koncertů byla do roku 2015 přímo Konzervatoř Brno, od následujícího ročníku 2016 se projektu ujal spolek Arete, konzervatoř působí jako jeho stálý podporovatel.

Některé informace naleznete na internetových stránkách www.aretebrno.eu.

2020 Brněnské klavírní mládí – Co ještě dodat k 13. ročníku?

Když se konal v roce 2008 první koncert projektu Brněnské klavírní mládí, někteří malí klavíristé, kteří dnes vystupují, ještě vůbec nebyli na světě. Kdo by si pomyslel, že v roce 2020 se bude konat tento koncert potřinácté, a to v plné síle a za stálého zájmu dětí, uměleckých škol i veřejnosti.

Jen díky významné podpoře všech zúčastněných se můžeme tolik let těšit z obdivuhodných výkonů mladých klavíristů. Věřme, že i ta dnešní třináctka bude šťastná…!