PROGRAM FESTIVALU „Čtyři setkání s hudbou“

22. 8. 2021 – Zahajovací koncert – koncert pedagogů kurzů

Začátek koncertu v 18 hodin, koncertní sál konzervatoře Brno – Lužánecká 14

Oldřich František Korte: Sonáta pro klavír 

1.v. Maestoso. Allegretto grazioso, 2.v. Molto grave, ma sempre animando poco a poco 

Sergej Rachmaninov: Sonáta č. 2 b moll, op. 36

Pavel Zemen je mladý klavírista a pedagog, který je laureátem několika tuzemských a mezinárodních soutěží, má za sebou koncertní vystoupení na významných českých pódiích a festivalech, a pravidelně koncertuje sólovými recitály či jako hráč předních komorních souborů u nás.

Sergej Prokofjev. Sonáta pro housle a klavír č. 2 D dur op. 94b

1.v. Moderato, 2. Presto – Poco piu mosso del – Tempo I., 3. Andante, 4. Allegro noc brio

Sergej Prokofjev: Romeo a Julie před rozloučením

(z baletu Romeo a Julie, arr. V. Borisovskij)

Na housle zahraje Alexey Aslamas za klavírního doprovodu profesorky brněnské konzervatoře Inny Aslamas. Spolu uskutečnili velkou řadu komorních koncertů a pořídili několik nahrávek pro Český rozhlas.


25. 8. 2021 – Česká klavírní hudba 20. století

Začátek koncertu v 18 hodin, koncertní sál konzervatoře Brno – Lužánecká 14

Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku I. řada

Miloslav Kabeláč: 8 preludií op. 30 (1956)

Ostinato – Meditativo – Sognante – Corale – Notturno – Volante – Arioso – Impetuoso

Na klavír zahraje Jan Bartoš, o kterém významný světový klavírista Alfred Brendel napsal: „Jan Bartoš patří k mým nejpůsobivějším a nejzajímavějším mladším kolegům. Virtuozita se v něm snoubí s hlubokou přemýšlivou muzikálností.“


26. 8. 2021 – Přednáška na téma „České klavírní skladby pro děti a mládež“

Začátek přednášky ve 14 hodin, koncertní sál konzervatoře Brno – Lužánecká 14

Přednášku přednese prof. Alena Vlasáková (JAMU Brno, AMU Praha), členka porot mnoha mezinárodních klavírních soutěží, pravidelně přednáší a vyučuje na odborných konferencích a mistrovských kurzech jak v České republice, tak i v zahraničí.


28. 8. 2021 – Závěrečný koncert

Začátek koncertu v 11 hodin, koncertní sál konzervatoře Brno – Lužánecká 14

Závěrečný koncert mladých interpretů Klavírní koncert dětí a mladých umělců ve věku od šesti do osmnácti let. Zazní díla světových i českých skladatelů s důrazem na zařazení skladeb 20. století.